Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ทะเบียน
   
 ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
 ตารางสอบกลางภาคและรายชื่อสอบภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558
 ตารางห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558
 ประกาศแจ้งจบการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2558
 ตารางห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคการศึกษาที่ 1/2558
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4
 กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
 ตารางห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาค 2/2557
 เรื่อง การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2557
 กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 ประกาศรายชื่อและห้องสอบภาคการศึกษา 1/2557
 กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2556
 กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 กำหนดการ เพิ่ม-ถอน รายวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2556
 กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2556
 ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบและห้องสอบภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หน้า    Prev  1   2   3   Next 
 
 
Untitled Document