Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อ : กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้ กำหนดการจัดสอบ และรายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

รายละเอียด :

กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้ กำหนดการจัดสอบ และรายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก


กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้ วันพุธที่ 1 พฤศจิการยน 2560 ณ ห้อง 103 - 104 A วิทยาลัยนครราชสีมา  [ ดาวน์โหลด ]

กำหนดการจัดสอบนักธรรมตรี โท เอก วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิการยน 2560 ณ ห้อง 103 - 104 A วิทยาลัยนครราชสีมา  [ ดาวน์โหลด ]

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี  [ ดาวน์โหลด ]

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นโท  [ ดาวน์โหลด ]

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นเอก  [ ดาวน์โหลด ]

ไฟล์แนบ : File Not Found
สร้างเมื่อ : 19 ต.ค. 60
สร้างโดย : webmaster
จำนวนผ้เข้าชม : 3274 ครั้ง
 
 
Untitled Document