Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

รายละเอียด : เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (The 5th NMCCON 2018) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา เปิดรับบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผลงานทุกเรื่องจะถูกเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการในรูปแบบของบทความฉบับเต็ม (Full proceeding) เปิดให้ลงทะเบียนแล้วที่ [ คลิก ]ไฟล์แนบ : File Not Found
สร้างเมื่อ : 25 ม.ค. 61
สร้างโดย : webmaster
จำนวนผ้เข้าชม : 3157 ครั้ง
 
 
Untitled Document