Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อ : การลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด : ลำดับขั้นตอน
1. รับเอกสารการลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียน (ห้องอำนวยการชั้น 1)
2. กรอกรายละเอียดและพบที่ปรึกษาลงนาม (ตามคณะ/สาขา ของตน)
3. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ http://www.nmc.ac.th
4. พิมพ์ใบแจ้งยอดจากระบบออนไลน์ 3 ใบ
5. บันทึกยอดเพื่อกู้ยืม กยศ. กรอ. ในระบบงาน กองทุนฯ

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือได้ที่ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 10 มิ.ย. 60
สร้างโดย : webmaster
จำนวนผ้เข้าชม : 621 ครั้ง
 
 
Untitled Document