Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อ : กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียด :

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วิทยาลัยนครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันอังคาร ที่๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมโชคชัย  วิทยาลัยนครราชสีมา

************************************************************* 

 เวลา  ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาพร้อมกันที่ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เดินทางมาถึงห้องประชุมโชคชัย  พร้อมคณะผู้บริหาร
เวลา  ๐๙.๑๐ น. อาจารย์สุภาพร  ชินสมพล  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานฯ
เวลา  ๐๙.๒๐ น. อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา  กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา และบรรยายพิเศษด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่สังคมต้องการ
เวลา  ๐๙.๔๐ น. มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถาบัน และคณะวิชา
เวลา  ๐๙.๕๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างเป็นกล่องรับประทานในห้องประชุม)
เวลา  ๑๐.๐๐ น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ระเบียบการชำระเงินคืน กยศ.เพื่อสิทธิประโยชน์รุ่นต่อไป” โดยผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย  สาขาสามแยกปักธงชัย
เวลา  ๑๑.๐๐ น. พิธีมุฑิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทางการศึกษา  โดย สำนักกิจการนักศึกษา
เวลา  ๑๑.๓๐ น. ตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่กล่าวความรู้สึกต่อคณาจารย์ สถาบัน และรุ่นน้องตัวแทนนักศึกษารุ่นน้องกล่าวความรู้สึกต่อรุ่นพี่
เวลา  ๑๒.๐๐ น. (ถ่ายภาพร่วมกันที่ละคณะ)  พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของแต่ละคณะวิชา (ตามห้องที่คณะวิชากำหนด)
 
**************************************************
   
 หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในดุลยพินิจของคณะทำงาน
การแต่งกาย คณะผู้บริหารคณาจารย์  สวมสูทวิทยาลัยเสื้อด้านในสีสุภาพ
  นักศึกษา  สวมชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบของวิทยาลัย หรือชุดพิธีการ
ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 04 มี.ค. 57
สร้างโดย : webmaster
จำนวนผ้เข้าชม : 6544 ครั้ง
 
 
Untitled Document