Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าเลือกสังกัดชมรม

รายละเอียด :
  ด้วยสำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เปิดให้นักศึกษาได้เลือกสังกัดชมรม ตามความชอบและความถนัดในความสามารถ
พิเศษต่างๆ ทางสำนักกิจการนักศึกษาจึงขอประกาศให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้มาเลือกเข้าเป็นสมาชิกสังกัดชมรม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ในวันเวลาราชการ และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากนักศึกษาไม่มาสมัครสมาชิกตามวันและเวลาที่กำหนด จะมีผลต่อการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาทันที โดยมีชมรมที่เปิดรับสมัครจำนวน ๘ ชมรม ดังต่อไปนี้
 

๑. ชมรมหมออนามัยอาสา

๒. ชมรมการแพทย์แผนจีน

๓. ชมรมโปงลางและนาฎศิลป์

๔. ชมรมส่งเสริมสุขภาพ

๕. ชมรมลมหายใจปลายด้ามขวาน (ไทย-มุสลิม)

๖. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

๗. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. ชมรมค่ายอาสาพัฒนา

 

  อัตราจำนวนของสมาชิก และรายละเอียดของชมรมต่างๆ ขอให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
   
ไฟล์แนบ : File Not Found
สร้างเมื่อ : 01 ส.ค. 56
สร้างโดย : webmaster
จำนวนผ้เข้าชม : 3575 ครั้ง
 
 
Untitled Document