Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด : เปิดรับสมัครบุคลากร 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) คุณวุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Excel , MS. Word

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่งานบุคคล สำนักอธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น 8 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์แนบ : File Not Found
สร้างเมื่อ : 16 ก.พ. 66
สร้างโดย : งานบุคคล สำนักอธิการบดี
จำนวนผ้เข้าชม : 82078 ครั้ง
 
 
Untitled Document