HOME  >  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
     
 
 
เรื่อง : คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 29 ก.ย. 61
จำนวนผู้อ่าน : 22883 ครั้ง
 
 
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 444060 ต่อ 175
อีเมล: ahs@nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0000860