วิชาการ
ตารางสอบกลางภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2560
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย พ.ศ.2560
ประกาศวทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2560
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การขอปิดหลักสูตร พ.ศ.2560
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2560
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค2/2559 จำนวน 2 รายวิชาดังนี้

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next