หัวข้อ : ประกาศขยายเวลาเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยนครราชสีมา
รายละเอียด :

ตามที่วิทยาลัยนครราชสีมา ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยนครราชสีมา ที่ 222/2560 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ซึ่งกำหนดวันเวลาที่ยื่นประมูลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่วิทยาลัยต้องการ จึงประกาศขยายเวลาเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยนครราชสีมา ออกไปถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 26 ม.ค. 61
สร้างโดย : webmaster
จำนวนผ้เข้าชม : 178 ครั้ง