Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : โครงการมอบด้วย...ใจ ให้ด้วย...รัก ครั้งที่ 4 โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม :

ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีโครงการมอบด้วยใจ..ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 4 โดยท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยนครราชสีมา


 
 
Untitled Document