Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 กิจกรรมสืบสานรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
 พิธีทำบุญคณะสหเวชศาสตร์ และกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย
 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 16
 พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช จ.นครราชสีมา
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ร่างอาจารย์ใหญ่ (อาจาริยบูชา) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 70 พรรษา
 กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2564
 การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ วิทยาลัยนครราชสีมา
 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
 งานบริการวิชาการ (Academic Service) ระดับสถาบัน โดยวิทยาลัยนครราชสีมา ให้แก่ บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
 ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา และสำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
 กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ในกิจกรรมวันลอยกระทง
 พิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมลำตะคอง
 โครงการการจัดความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยให้ได้ลงตีพิมพ์" ประจำปีการศึกษา 2563
 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมา และ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา
 วิทยาลัยนครราชสีมาเดินทางมามอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอปักธงชัย และภูมิลำเนาของนักศึกษา

หน้า    1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document