Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 งานวันแม่ 2558
 โครงการส่งเสริมค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ภาพหมู่ชุดไทย 10-07-2558
 วันสถาปนาวิทยาลัยนครราชสีมา
 โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่กิจกรรม เปิดโลกทัศน์ สัมผัสเมืองโคราช
 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาพบรรยากาศในงาน
 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (เฉพาะรูปผู้รับใบประกาศ รอชมภาพบรรยากาศเต็มเร็วๆๆนี้)
 ถวายผ้าป่ามหากุศล
 สัมมนาการจัดทำสารนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นมาเยี่ยมชมดูงาน 28042558
 สงกรานต์ 58
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 งานปัจฉิมนิเทศ 2557
 ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยนครราชสีมาใส่เสื้อสีม่วง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 11
 อธิการบดีพบนักศึกษา
 อบรม มคอ
 งานปีใหม่ & กีฬาสัมพันธ์น้ำเงินทอง งานเลี้ยงย้อนยุคงานวัด ประจำปี2558
 งานวันพ่อ ประจำปี 2557
 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document