Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 งานวันแม่ 2559
 ก้าวให้ไกล ไปด้วยกัน สร้างสรรค์ วนม.
 ภาพบรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตร
 ถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ที่วันใหม่บ้านดอน 2559
 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
 งานปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา 2558
 งานต้อนรับตำแหน่งอธิการบดี รองศาตราจาร์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
 กีฬาสีภายใน อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 12
 พีธีรดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ 2559
 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต่ำแหน่งทางวิชาการ 590310
 การลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมากับSANDA University
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่1
 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
 ท่านอธิการบดี รับโล่ โครงการใจอาสาบริจากโลหิต60ล้าน ซีซี. เดอระมอลล์ครราชสีมา
 งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี2558
 งานรับเข็มวิทยฐานะและเสื้อกาวน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558
 งานถวายกฐินสามัคคี ณ วัดศาลาลอย 1 พย 2558
 รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 กิจกรรมสันทนาการและประกวด Freshy boy & girl 2558

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document