Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 สัมภาษณ์นักศึกษา โครงการสร้างบัณฑิตในถิ่น 24 มิถุนายน 2560
 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท 24 มิถุนายน 2560
 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินระดับหลักสูตร 24 มิถุนายน 2560
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 30 พฤษภาคม 2560
 ท่านอธิการบดีพบนักศึกษา 11 พฤษภาคม 2560
 ปรับพื้นนักศึกษาใหม่ 09 พฤษภาคม 2560
 ตรวจประกันคุณภาพคณะการแพทย์แผนจีน 09 พฤษภาคม 2560
 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 7 เมษายน 2560
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2560
 พิธีลงนามบันทึกความรวมมือ วิทยาลัยนครราชสีมา และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
 การตรวจประเมินการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
 กีฬาสีภายใน อินทนิลเกมส์ 13
 กีฬาสานสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่
 พิธีมอบเสื้อกาวน์การแพทย์แผนจีน
 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแพทย์แผนจีนและเทคนิคการแพทย์
 งานรับเข็มและเสื้อกาวน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 รวมพลังแห่งความภักดี
 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2559
 การอบรบแกนนำโครงการ NMC ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2559

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document