Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 งานรับเข็มวิทยฐานะและเสื้อกาวน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558
 งานถวายกฐินสามัคคี ณ วัดศาลาลอย 1 พย 2558
 รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 กิจกรรมสันทนาการและประกวด Freshy boy & girl 2558
 ไหว้ครูและปฐมนิเทศประจำปี 2558
 งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างท่านอาจารย์ใหญ่2558
 บริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2558
 งานวันแม่ 2558
 โครงการส่งเสริมค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ภาพหมู่ชุดไทย 10-07-2558
 วันสถาปนาวิทยาลัยนครราชสีมา
 โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่กิจกรรม เปิดโลกทัศน์ สัมผัสเมืองโคราช
 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาพบรรยากาศในงาน
 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (เฉพาะรูปผู้รับใบประกาศ รอชมภาพบรรยากาศเต็มเร็วๆๆนี้)
 ถวายผ้าป่ามหากุศล
 สัมมนาการจัดทำสารนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นมาเยี่ยมชมดูงาน 28042558
 สงกรานต์ 58
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 งานปัจฉิมนิเทศ 2557

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document