Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 30 พฤษภาคม 2560
 ท่านอธิการบดีพบนักศึกษา 11 พฤษภาคม 2560
 ปรับพื้นนักศึกษาใหม่ 09 พฤษภาคม 2560
 ตรวจประกันคุณภาพคณะการแพทย์แผนจีน 09 พฤษภาคม 2560
 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 7 เมษายน 2560
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2560
 พิธีลงนามบันทึกความรวมมือ วิทยาลัยนครราชสีมา และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
 การตรวจประเมินการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
 กีฬาสีภายใน อินทนิลเกมส์ 13
 กีฬาสานสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่
 พิธีมอบเสื้อกาวน์การแพทย์แผนจีน
 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแพทย์แผนจีนและเทคนิคการแพทย์
 งานรับเข็มและเสื้อกาวน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 รวมพลังแห่งความภักดี
 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2559
 การอบรบแกนนำโครงการ NMC ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2559
 กิจกรรมรับน้องและประกวด Night Freshy Boys & Girls 2559
 งานไหว้ครู 2559
  งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างท่านอาจารย์ใหญ่ 2559

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document