Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : โครงการการจัดความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยให้ได้ลงตีพิมพ์" ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัด โครงการการจัดความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยให้ได้ลงตีพิมพ์" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีท่าน รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในครั้งนี้มีคณะและหน่วยงานรวม 17 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการ

 
 
Untitled Document