หน้าหลัก  |   โครงสร้างงานทะเบียน  |   บุคลากร  |   แบบฟอร์มชุดครุย  |         
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
งานทะเบียนและวัดผล
   
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 15 มีนาคม 2567
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2566
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 ตารางสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2566
 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 ระบบยืนยันขอรับสิทธิ์ลดค่าเล่าเรียน และระบบยืนยันให้นำเงินช่วยเหลือจากโครงการ ชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่องกำหนดการแจ้งขึ้นทะเบียนจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2563
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ
 ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หน้า    1   2   3   Next 
 
 
Untitled Document