หน้าหลัก  |   โครงสร้างงานทะเบียน  |   บุคลากร  |         
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
งานทะเบียนและวัดผล
   
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่องกำหนดการแจ้งขึ้นทะเบียนจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2563
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ
 ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.1/2562
 กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2561
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

หน้า    1   2   3   Next 
 
 
Untitled Document