หน้าหลัก  |   โครงสร้างงานทะเบียน  |   บุคลากร  |         
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
งานทะเบียนและวัดผล
   
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.1/2562
 กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2561
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเรียนครบตามหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
 การลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที 13 มิถุนายน 2560
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หน้า    1   2   3   Next 
 
 
Untitled Document