หน้าหลัก  |   โครงสร้างงานทะเบียน  |   บุคลากร  |         
วิทยาลัยนครราชสีมา
   บริการนักศึกษา  
   E-Learning  
   รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  
   ตรวจสอบผลการเรียน  
   ลงทะเบียนเรียน  
     
 
   บริการอาจารย์  
   รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
   แต่ละรายวิชา
 
     
 
   เอกสารดาวน์โหลด  
   แบบฟอร์ม ใบคำร้อง  
     
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 26 กันยายน 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 31 กรกฎาคม 2562
รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.1/2562 11 กรกฎาคม 2562
กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 14 กุมภาพันธ์. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 6 ธันวาคม 2561
 
 
 
Untitled Document