หน้าหลัก  |   โครงสร้างงานทะเบียน  |   บุคลากร  |         
วิทยาลัยนครราชสีมา
   บริการนักศึกษา  
   E-Learning  
   รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  
   ตรวจสอบผลการเรียน  
   ลงทะเบียนเรียน  
     
 
   บริการอาจารย์  
   รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
   แต่ละรายวิชา
 
     
 
   เอกสารดาวน์โหลด  
   แบบฟอร์ม ใบคำร้อง  
     
 
 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 เมษายน 2564
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่องกำหนดการแจ้งขึ้นทะเบียนจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2563 13 มีนาคม 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 กุมภาพันธ์. 2564
ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2563 2 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ 23 กันยายน 2563
 
 
 
Untitled Document