หน้าหลัก  |   โครงสร้างงานทะเบียน  |   บุคลากร  |         
วิทยาลัยนครราชสีมา
   บริการนักศึกษา  
   E-Learning  
   รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  
   ตรวจสอบผลการเรียน  
   ลงทะเบียนเรียน  
     
 
   บริการอาจารย์  
   รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
   แต่ละรายวิชา
 
     
 
   เอกสารดาวน์โหลด  
   แบบฟอร์ม ใบคำร้อง  
     
 
ทบ.09-คำร้องทั่วไป-รับรองเป็นนักศึกษา-ทำบัตรนักศึกษา
ทบ.16-ใบคำร้อง-ขอจบการศึกษา-ป.บัณฑิต
ทบ.10-คำร้องขอเพิ่มชื่อเข้าห้องสอบ
ทบ.14-คำร้องขอย้ายคณะ-สาขา-ลาพักการศึกษา-ป.ตรี
ทบ.14.1-คำร้องขอย้ายคณะ-สาขา-ลาพักการศึกษา-ป.โท
ทบ.16-17-คำร้องขอสำเร็จการศึกษา-ป.ตรี
ทบ.16-17-คำร้องขอสำเร็จการศึกษา-ป.โท
ทบ.08-คำร้องขอลาออก
 
 
Untitled Document