หน้าหลัก  |   โครงสร้างงานทะเบียน  |   บุคลากร  |   แบบฟอร์มชุดครุย  |         
วิทยาลัยนครราชสีมา
   บริการนักศึกษา  
   E-Learning  
   รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  
   ตรวจสอบผลการเรียน  
   ลงทะเบียนเรียน  
   ขอทำบัตรนักศึกษาออนไลน์  
     
 
   บริการอาจารย์  
   รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
   แต่ละรายวิชา
 
     
 
   เอกสารดาวน์โหลด  
   แบบฟอร์ม ใบคำร้อง  
     
 
ทบ.09 คำร้องทั่วไป/รับรองเป็นนักศึกษา/ทำบัตรนักศึกษา
ทบ.10 คำร้องขอเพิ่มชื่อเข้าห้องสอบ
ทบ.14 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขา/ลาพักการศึกษา-ป.ตรี
ทบ.14.1 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขา/ลาพักการศึกษา-ป.โท
ทบ.08 คำร้องขอลาออก
ทบ.16 ใบคำร้องขอจบการศึกษา-ปริญญาตรี
ทบ.16 ใบคำร้องขอจบการศึกษา-ปริญญาโท
ทบ.16 ใบคำร้องขอจบการศึกษา-ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 
 
Untitled Document