หน้าหลัก  |   โครงสร้างงานทะเบียน  |   บุคลากร  |   แบบฟอร์มชุดครุย  |         
วิทยาลัยนครราชสีมา
   บริการนักศึกษา  
   E-Learning  
   รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  
   ตรวจสอบผลการเรียน  
   ลงทะเบียนเรียน  
   ขอทำบัตรนักศึกษาออนไลน์  
     
 
   บริการอาจารย์  
   รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
   แต่ละรายวิชา
 
     
 
   เอกสารดาวน์โหลด  
   แบบฟอร์ม ใบคำร้อง  
     
   
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
รหัสนักศึกษา :
คณะ :
สาขา :
รูปภาพ :
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 นิ้ว
- นักศึกษาภาคปกติ ใช้รูปชุดนักศึกษา
- นักศึกษาภาคสมทบ และระดับบัณฑิตศึกษา ใช้รูปชุดสุภาพ
 
 
 
 
Untitled Document