Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 ขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา ทำแบบประเมินคุณภาพ
 อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นศ.ใหม่
 ขอเชิญร่วมงาน มอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข
 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าเลือกสังกัดชมรม
 จัดอบรม "การใช้โปรแกรม office ในหน่วยงานภาคเอกชน"
 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
 โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม
 เอกสาร การบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรียนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร ถึงจะประสบความสำเร็จ
 ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาด้านกีฬา รอบที่ 3
 เตรียมความรู้สู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ติวสอบ ผอ.โรงเรียน ปี 2555)
 ผลการคัดเลือกนักเรียน โควตาด้านกีฬา รอบที่ 2
 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาด้านกีฬา รอบที่ 1
 ประกาศเกี่ยวกับการใช้งาน facebook ภายในวิทยาลัย
 รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตานักกีฬาโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555
 การยื่นเอกสาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2555
 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554
 กิจกรรมเทศกาลปีใหม่ และกีฬาบุคลากร วิทยาลัยนครราชสีมา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
 ประกาศ การตรวจสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
 ไทยทีวีสี ช่อง 3 ขอขอบคุณวิทยาลัยนครราชสีมาที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หน้า    Prev  1   2   3   Next 
 
 
Untitled Document