Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 30 สิงหาคม 2561
ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ 26 กรกฎาคม 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 กรกฎาคม 2561
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญที่ผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันนี้ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 16 มิถุนายน 2561
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 14 มิถุนายน 2561
 
 
 
 
รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับ SMEsไทย สู่ความยั่งยืน” กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดใหม่อินทราราม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 
 บริหารธุรกิจ
 สารสนเทศศาสตร์
 นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 ที่ตั้ง
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
Untitled Document