กิจกรรม : พีธีการย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่

รายละเอียดกิจกรรม :