พีธีการย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่

กิจกรรม : พีธีการย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่

รายละเอียดกิจกรรม :