ทะเบียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเรียนครบตามหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที 13 มิถุนายน 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบปลายภาค1/2559 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 17 ธันวาคม 2559

หน้า    1   2   3   4   Next