ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) และการยืนยันสิทธิ์โควตาพิเศษ (ยกเว้นการสอบ)
กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้ กำหนดการจัดสอบ และรายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา ทำแบบประเมินคุณภาพ
อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นศ.ใหม่
ขอเชิญร่วมงาน มอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข
แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าเลือกสังกัดชมรม
จัดอบรม "การใช้โปรแกรม office ในหน่วยงานภาคเอกชน"

หน้า    1   2   3   Next