.: ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญที่ผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันนี้ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันพุธที่ 16 พฤษภาคม - อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ประกาศ ยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ (ขอสอบย้อนหลัง) นักศึกษาภาคสมทบที่ขาดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560 (BC.2/60)
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
กำหนดการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) และการยืนยันสิทธิ์โควตาพิเศษ (ยกเว้นการสอบ)
กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้ กำหนดการจัดสอบ และรายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

หน้า    1   2   3   4   Next