ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา ทำแบบประเมินคุณภาพ
อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นศ.ใหม่
ขอเชิญร่วมงาน มอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข
แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าเลือกสังกัดชมรม
จัดอบรม "การใช้โปรแกรม office ในหน่วยงานภาคเอกชน"
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

หน้า    1   2   3   Next