สมัครงาน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประจำคณะเทคนิคการแพทย์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สังกัดสำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์และเลขานุการ ประจำคณะสารสนเทศศาสตร์
รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นสายวิชาการ จำนวน 21 อัตรา
รับสมัครโปรแกรมเมอร์ (1 ตำแหน่ง)

หน้า    1