วิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค กรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 2/61) จัดสอบระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ
ประกาศ แจ้งนักศึกษาให้ทำการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2561
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 61 (ขอสอบกรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2561
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2561
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปริญญาตรี ภาคปกติ
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 3/60) วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561

หน้า    1   2   3   4   5   Next