วิชาการ
ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ แจ้งนักศึกษาเข้าประเมินการสอนอาจารย์ โดยนักศึกษาในระบบออนไลน์ ภาคการศึกษา 2/2560 ภาคปกติ
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษาภาคปกติ
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/60)
ประกาศยื่นคำร้องนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/60)
ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาค 2/2560
ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนและการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ
ประกาศ ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ
ตารางสอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ื 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)

หน้า    1   2   3   4   5   Next