วิชาการ
ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ปลายภาค ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคสมทบ (กลุ่มวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อน และยื่นคำร้องสอบกรณีพิเศษ
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค กรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 2/61) จัดสอบระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ
ประกาศ แจ้งนักศึกษาให้ทำการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2561

หน้า    1   2   3   4   5   Next