กิจกรรม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (เฉพาะรูปผู้รับใบประกาศ รอชมภาพบรรยากาศเต็มเร็วๆๆนี้)

รายละเอียดกิจกรรม : ดาวน์โหลดรูปภาพขนาดใหญ่