กิจกรรม : วันสถาปนาวิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม :