กิจกรรม : งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างท่านอาจารย์ใหญ่2558

รายละเอียดกิจกรรม :