กิจกรรม : กิจกรรมสันทนาการและประกวด Freshy boy & girl 2558

รายละเอียดกิจกรรม :