กิจกรรม : งานถวายกฐินสามัคคี ณ วัดศาลาลอย 1 พย 2558

รายละเอียดกิจกรรม :