กิจกรรม : การลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมากับSANDA University

รายละเอียดกิจกรรม : การลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมา กับ SANDA University ประเทศจีน