กิจกรรม : วันสถาปนาวิทยาลัยนครราชสีมา2554

รายละเอียดกิจกรรม : วันสถาปนาวิทยาลัยนครราชสีมา2554 และร่วมลงนามความร่วมมือกับ SIPA โคราช