ภาพบรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

กิจกรรม : ภาพบรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

รายละเอียดกิจกรรม :