กิจกรรม : ถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ที่วันใหม่บ้านดอน 2559

รายละเอียดกิจกรรม :