กิจกรรม : งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างท่านอาจารย์ใหญ่ 2559

รายละเอียดกิจกรรม :