กิจกรรม : กิจกรรมรับน้องและประกวด Night Freshy Boys & Girls 2559

รายละเอียดกิจกรรม :