กิจกรรม : ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2559

รายละเอียดกิจกรรม :