กิจกรรม : พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแพทย์แผนจีนและเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดกิจกรรม :