กิจกรรม : พิธีมอบเสื้อกาวน์การแพทย์แผนจีน

รายละเอียดกิจกรรม :