กิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกความรวมมือ วิทยาลัยนครราชสีมา และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

รายละเอียดกิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกความรวมมือ วิทยาลัยนครราชสีมา และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว