กิจกรรม : รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา