กิจกรรม : พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 7 เมษายน 2560

รายละเอียดกิจกรรม : สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.30 น. ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา