กิจกรรม : สัมภาษณ์นักศึกษา โครงการสร้างบัณฑิตในถิ่น 24 มิถุนายน 2560

รายละเอียดกิจกรรม :