กิจกรรม : ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดศรีษะละเลิง

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดศรีษะละเลิง