กิจกรรม : อาจาริยบูชา รำลึกอาจารย์ใหญ่ ๒๕๖๐

รายละเอียดกิจกรรม : อาจาริยบูชา รำลึกอาจารย์ใหญ่ ๒๕๖๐ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยนครราชสีมา