กิจกรรม : กฐินพระราชทาน วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และสถาบันในเครือ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบึง(พระอารามหลวง) จ.นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม :

ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และสถาบันในเครือ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบึง(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา