กิจกรรม : พิธีรับเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : พิธีรับเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา