พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

กิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

รายละเอียดกิจกรรม : ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ร่วมด้วยรศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561