กิจกรรม : กิจกรรมบริการวิชาการ ณ วัดภูเขาลาดและโรงเรียนบ้านภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมบริการวิชาการ ณ วัดภูเขาลาดและโรงเรียนบ้านภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ นครราชสีมา